top of page

PAPA'S IN DE KIJKER

 

PAPA HOORT ER OOK BIJ

Op 25 april 2019 lanceerden we het boek 'Papa hoort er ook bij', geschreven door Tina De Gendt en geïllustreerd met foto's van Wouter Rawoens. 

“Vaders spelen zelden een hoofdrol in het opvoedingsgebeuren. Vaders zijn maar in kleine getale aan de schoolpoort terug te vinden. Vaders vinden niet de weg naar de (preventieve) gezinsondersteuning…” Of vergissen we ons?
Wat houdt vaderbetrokkenheid juist in en welke noden of vragen ervaren zij? En ook: hoe kunnen organisaties hierop inspelen? Vzw De SLOEP zet al meer dan 10 jaar in op het beter bereiken en het op maat begeleiden van vaders, zowel individueel als in het groepswerk. De ervaringen van De SLOEP rond werken met vaders, evenals deze van experten werden gebundeld in dit boek.

Het boek kan bij De SLOEP besteld worden en kost €24,99. Op vraag kan dit verzonden worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met De SLOEP via openhuis@desloep.be.

OVER VADERS

Tevens lanceerden we een kortdocumentaire over vaderbetrokkenheid en vaderwerkingen in Vlaanderen en daarbuiten. Deze documentaire werd geregisseerd door Alexander Decommere onder het peterschap van de Gentse regisseur Kadir Balci. In deze documentaire volgen we twee vaders die hun weg proberen te vinden als vader en ondersteuning vinden binnen de vaderwerking van De SLOEP.

Deze documentaire is tijdelijk te bezichtigen online vanaf 10 mei 2019 via de volgende link: https://vimeo.com/335437335

Om deze link te openen is er een wachtwoord nodig, deze kan aangevraagd worden via openhuis@desloep.be.

LEREND NETWERK VADERWERKINGEN

In Vlaanderen, Brussel, België, Nederland (en ver buiten ons taalgebied) zijn er tal van gemotiveerde organisaties binnen het onderwijs, hulpverlening of (preventieve) gezinsondersteuning die activiteiten voor vaders succesvol organiseren. Maar evengoed zijn er initiatieven die met veel goodwill starten aan een aanbod of activiteiten op maat van vaders, maar niet weten van welk hout pijlen te maken. Als het dan niet loopt zoals verwacht, worden zulke projecten al snel opgedoekt.

Dit vinden we echter spijtig, juist zoals we het jammer vinden dat er veel good practices aanwezig zijn in bovengenoemde regio’s die amper of niet gedeeld worden met anderen.

De SLOEP haalde in 2006 zijn mosterd bij de vaderwerking van vzw Link=Brussel, maar buiten enkele bezoeken aan elkaar de eerste vijf jaren, werd er nog weinig uitgewisseld. Wij geloven echter dat we met een lerend netwerk rond vaderwerkingen elkaar kunnen ondersteunen door het uitwisselen van expertise en tips, maar ook beginnende initiatieven kunnen inspireren en motiveren. Want waarom steeds het warm water opnieuw uitvinden?

De SLOEP wenst u langs deze weg uit te nodigen voor een lerend netwerk dat één- of tweemaal per jaar zal samenkomen om elkaar te ondersteunen en inspireren, maar evengoed om een groter sociaal en politiek bewustzijn te creëren dat investeren in projecten die een specifiek aanbod naar vaders doen, een meerwaarde kan betekenen voor talloze gezinnen en uiteindelijk de ruime maatschappij.

Hoe zien we dit in de praktijk uitgevoerd? Werkbezoeken, gluren-bij-de-buren, lezingen door experten, workshops en focusgroepen zijn talloze methodes die we kunnen gebruiken om elkaar in een gezellig kader te ontmoeten en te versterken.

Op 16 november 2023 organiseren we vanuit De SLOEP een congres te Brussel.

 

Interesse? Neem dan contact op met De SLOEP via openhuis@desloep.be. Wij kijken alvast uit naar uw e-mail!

bottom of page