top of page

Congres Over Vaders 2023

Update: het congres is volzet. Wil je graag een plek op de wachtlijst? Stuur een mailtje naar lerendnetwerkvaders@desloep.be met je voorkeur van workshops.

 

 

Wil je als professional aan de slag gaan rond het thema vaders? Noteer dan 16 november 2023 in uw agenda!

Ontdek de betekenis van betrokken vaderschap en hoe je vaders met diverse achtergronden effectief kunt bereiken binnen je organisatie of kinderopvanginitiatief. Benieuwd naar enkele van de onderwerpen? De eerste 1000 (vader)dagen, mentale gezondheid, rouw- en verliesproces, vaders en migratie, LGBTI+ gezinnen, ...

 

Je krijgt de kans om verschillende sprekers te horen en keuzeworkshops bij te wonen. Aansluitend kan je genieten van muzikale optredens en een fototentoonstelling van de bekende fotografe en televisiemaakster Lieve Blancquaert.

 

HOOFD (1).png

Lerend Netwerk Vaders

Vzw De SLOEP zet al meer dan 10 jaar in op het beter bereiken en het op maat begeleiden van vaders, zowel individueel als in het groepswerk. We engageren ons in de verankering en verspreiding van kennis en dragen bij aan het (her)ontdekken van een positief vader-verhaal. 

In Vlaanderen, Brussel, België, Nederland (en ver buiten ons taalgebied) zijn er tal van gemotiveerde organisaties binnen het onderwijs, hulpverlening of (preventieve) gezinsondersteuning die activiteiten voor vaders succesvol organiseren. Maar evengoed zijn er initiatieven die met veel goodwill starten aan een aanbod of activiteiten op maat van vaders, maar niet weten van welk hout pijlen te maken. Als het dan niet loopt zoals verwacht, worden zulke projecten al snel opgedoekt. 

Vanuit deze overtuiging is in 2019 het Lerend Netwerk Vaders opgestart. We brengen organisaties en partners samen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen rond het thema 'werken met vaders'. Tijdens deze netwerkmomenten is er ook de mogelijkheid workshops te volgen en nieuwe partnerschappen aan te gaan. Sinds 1 januari 2022 ontvangen we vanuit Gelijke Kansen Vlaanderen een subsidie waardoor we het netwerk verder kunnen ontplooien in Vlaanderen. De komende twee jaar gaan we samen met ​geëngageerden aan de slag om iedereen samen te brengen en een heuse reclamecampagne over positief vaderschap te verspreiden én als kerst op de taart een vadercongres te organiseren op 16 november 2023. 

Voor vragen over het boek, de documentaire, het Lerend Netwerk, de vaderwerking van vzw De SLOEP kan je ons eenvoudig contacteren via lerendnetwerkvaders@desloep.be.

Inschrijven voor Lerend Netwerk kan via hetzelfde mailadres! 

 

Ontstaan 

In 2019 bracht De SLOEP, in samenwerking met Tina De Gendt, het boek ‘papa hoort er ook bij’ uit. Vaders spelen zelden een hoofdrol in het opvoedingsgebeuren. Vaders zijn maar in kleine getale aan de schoolpoort terug te vinden. Vaders vinden niet de weg naar de (preventieve) gezinsondersteuning…” Of vergissen we ons? Wat houdt vaderbetrokkenheid juist in en welke noden of vragen ervaren zij? En ook: hoe kunnen organisaties hierop inspelen? De ervaringen van De SLOEP rond werken met vaders, evenals deze van experten werden gebundeld in dit boek. Je kan het boek bestellen via deze link of stuur een mailtje naar lerendnetwerkvaders@desloep.be

Naast de uitgave van het boek werd in 2019 ook een kortdocumentaire gelanceerd over vaders en vaderwerkingen in Vlaanderen. In deze documentaire worden twee vaders gevolgd die hun weg proberen te vinden en ondersteuning krijgen vanuit de vaderwerking van De SLOEP.

 

Je kan de documentaire hier terugvinden. Wil je het boek of de documentaire graag als bron gebruiken? Geef ons seintje. 

 

 

9789401458757.jpg

KENNIS

Tijdens het Lerend Netwerk delen we resultaten van onderzoeken en interessante bevindingen en methodieken. 

UITWISSELING

We stimuleren geïnteresseerden en partners uit verschillende sectoren  om ervaringen en good practices uit te wisselen. 

INSPIRATIE

Het Lerend Netwerk is geslaagd als partners die (meer) willen werken met Vaders inspiratie kunnen opdoen om binnen hun eigen organisatie en eigen sector aan de slag te gaan. 

WORKSHOPS

We bieden workshops aan waarin we het theoretisch kader rond vaderbetrokkenheid vertalen naar praktische tools om in JOUW organisatie aan de slag te gaan met vaders. 

bottom of page