GROEPSWERKING

 

Moedergroep

Onze moedergroep brengt alle moeders uit De SLOEP samen, ongeacht hun afkomst of thuistaal. Deze groep vervangt de  Arabischsprekende en Turkstalige groep. In de groep zullen verschillende thema’s aan bod komen, zodat er een ruime keuze is voor de moeders. De groep zal tweewekelijks doorgaan, afgewisseld door 4 groepswerkers die telkens in duo aanwezig zullen zijn. 

Contactpersonen: Arne en Jan-Maarten

Vadergroep

De vaderwerking van De SLOEP brengt vaders met jonge kinderen van diverse afkomst samen. In overleg met de deelnemende vaders wordt een programma samengesteld dat info- en debatavonden rond opvoeding combineert met ontspannende activiteiten voor vaders en hun kinderen.

Contactpersonen: Arne en Jan-Maarten

 

Klaar voor School

Het belang van een vroegtijdige en regelmatige deelname aan het kleuteronderwijs komt aan bod in individuele contacten met ouders én in al onze oudergroepen. We doen sensibiliseringsacties rond inschrijving en geven uitleg over het Gentse aanmeldingssysteem in ons onthaal, in onze oudergroepen en in verschillende consultatiebureaus en spelotheken binnen ons werkgebied.

 

Contactpersoon: Kimete

 

Babybabbel

Samen met het WGC De Sleep en Expertisecentrum Kraamzorg, de Kraamkaravaan organiseert De SLOEP een oudergroep voor kersverse ouders en zwangeren. Babybabbel bestaat uit 8 bijeenkomsten waarin ouders ervaringen kunnen uitwisselen en informatie krijgen over relevante thema's zoals borst - en flesvoeding, anticonceptie en de verzorging van de baby. 

In samenwerking met het WGC Kapellenberg organiseren we in het gebouw op vraag een aantal sessies van Babybabbel. Deze sessies zijn enkel toegankelijk voor de patiënten van het Wijkgezondheidscentrum.

Babybabbel Dampoort (project gaat tijdelijk niet door)

In samenwerking met het WGC Kapellenberg organiseren we in hun gebouw op vraag een aantal sessies Babybabbel.

Peuterpraat (project gaat tijdelijk niet door)

In samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt nodigt De SLOEP ouders met peuters uit. Er wordt gepraat over zindelijkheid, de peuterpuberteit en allerlei andere vragen die bij het opvoeden van peuters komen piepen. De rode draad door dit alles is het creeëren van een taalrijke thuisomgeving.

 

Mamamee (project gaat tijdelijk niet door)

Mamamee is een samenwerkingsproject met Leerpunt en IN-GENT rond de inburgering van laaggelede moeders. De inhoud van de sessies zijn: leren lezen en schrijven, Nederlands leren, maatschappelijke oriëntatie en opvoedingsondersteuning en hebben als doel een doorstroom naar het reguliere inburgingscircuit te faciliteren.

MAT. HULP
 

1/5

DJUMA
 

In de kijker:

Nieuwe openingstijden onthaal (met en zonder afspraak) 

Het onthaal is vanaf 1 september 2020 open op volgende momenten:


MAANDAG        13u30-16u00 (zonder afspraak)

DINSDAG         13u30-16u00 (zonder afspraak)

DONDERDAG    10u00-12u00 (met afspraak)

VRIJDAG          10u00-12u00 (met afspraak) 

Folder materiële hulp De SLOEP voor professionals
(18 juni 2020)

Onze topstagiaire Emilie ontwierp een handig digitaal boekje dat u van naaldje tot draadje uitlegt welke materiële dienstverlening we in huis hebben. Klik snel hier om meer te weten te komen! 

E-MAIL openhuis@desloep.be ///// TEL (+32)92343858 ///// Bevelandstraat 26, B-9000 Gent 

  • w-facebook
  • w-googleplus

© 2013 by vzw De SLOEP