E-MAIL openhuis@desloep.be ///// TEL (+32)92343858 ///// FAX (+32)92340455 ///// Bevelandstraat 26, B-9000 Gent 

  • w-facebook
  • w-googleplus

© 2013 by vzw De SLOEP

GROEPSWERKING

 

Moedergroep

Onze moedergroep brengt alle moeders uit De SLOEP samen, ongeacht hun afkomst of thuistaal. Deze groep vervangt de  Arabischsprekende en Turkstalige groep. In de groep zullen verschillende thema’s aan bod komen, zodat er een ruime keuze is voor de moeders. De groep zal tweewekelijks doorgaan, afgewisseld door 4 groepswerkers die telkens in duo aanwezig zullen zijn. Dit voorjaar zal de groep samenkomen op 13/06, 14/02, 28/02, 21/03, 04/04, 25/04, 09/05, 23/05, 31/01 telkens van 13u30 tot 15u.

Contactpersonen: Arne en Jan-Maarten

Vadergroep

De vaderwerking van De SLOEP brengt vaders met jonge kinderen van diverse afkomst samen. In overleg met de deelnemende vaders wordt een programma samengesteld dat info- en debatavonden rond opvoeding combineert met ontspannende activiteiten voor vaders en hun kinderen.

Contactpersonen: Arne en Jan-Maarten

 

Klaar voor School

Het belang van een vroegtijdige en regelmatige deelname aan het kleuteronderwijs komt aan bod in individuele contacten met ouders én in al onze oudergroepen. We doen sensibiliseringsacties rond inschrijving en geven uitleg over het Gentse aanmeldingssysteem in ons onthaal, in onze oudergroepen en in verschillende consultatiebureaus en spelotheken binnen ons werkgebied.

 

Contactpersoon: Kimete

 

Babybabbel

Samen met het WGC De Sleep en Expertisecentrum Kraamzorg, de Kraamkaravaan organiseert De SLOEP een oudergroep voor kersverse ouders en zwangeren. Babybabbel bestaat uit 8 bijeenkomsten waarin ouders ervaringen kunnen uitwisselen en informatie krijgen over relevante thema's zoals borst - en flesvoeding, anticonceptie en de verzorging van de baby. 

In samenwerking met het WGC Kapellenberg organiseren we in het gebouw op vraag een aantal sessies van Babybabbel. Deze sessies zijn enkel toegankelijk voor de patiënten van het Wijkgezondheidscentrum.

 

Contactpersoon: Clara

Babybabbel Dampoort (project gaat tijdelijk niet door)

In samenwerking met het WGC Kapellenberg organiseren we in hun gebouw op vraag een aantal sessies Babybabbel.

Peuterpraat (project gaat tijdelijk niet door)

In samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt nodigt De SLOEP ouders met peuters uit. Er wordt gepraat over zindelijkheid, de peuterpuberteit en allerlei andere vragen die bij het opvoeden van peuters komen piepen. De rode draad door dit alles is het creeëren van een taalrijke thuisomgeving.

 

Mamamee (project gaat tijdelijk niet door)

Mamamee is een samenwerkingsproject met Leerpunt en IN-GENT rond de inburgering van laaggelede moeders. De inhoud van de sessies zijn: leren lezen en schrijven, Nederlands leren, maatschappelijke oriëntatie en opvoedingsondersteuning en hebben als doel een doorstroom naar het reguliere inburgingscircuit te faciliteren.

MAT. HULP
 

1/5

In de kijker:

SYMPOSIUM 'PAPA HOORT ER OOK BIJ'

De SLOEP nodigt u uit op donderdagnamiddag 25 april 2019 voor een symposium over het thema vaderbetrokkenheid. Vzw De SLOEP zet al meer dan 10 jaar in op het beter bereiken en het op maat begeleiden van vaders, zowel individueel als in het groepswerk.

 

We hebben nu de eigen ervaringen rond werken met vaders en deze van experten gebundeld in een boek, geschreven door de Gentse auteur Tina De Gendt met als titel ‘Papa hoort er ook bij’. Dit boek is afgewerkt met foto’s van de Gentse fotograaf Wouter Rawoens.

Het boek wordt die dag voorgesteld, samen met een korte documentaire van de hand van regisseur Alexander Decommere onder het peterschap van de Gentse regisseur Kadir Balci.

 

Naast de voorstelling van het boek en de documentaire, organiseren we ook een expertenpanel rond dit onderwerp: nl. Leen Dubois (woordvoerster Kind en Gezin), Redouane Ben Driss (psycholoog) , Jan Peeters (VBJK/UGent), Thomas Thys (Arteveldehogeschool), Nele Travers (EXPOO) en Arne Van Schoors (De SLOEP).

Inschrijven kan door te klikken op volgende link