top of page

MISSIE & VISIE

De Sloep biedt gezinsondersteuning aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen, in al hun diversiteit. We doen dit laagdrempelig en steeds met zelfredzaamheid als uiteindelijke doelstelling.

 

 

Respect

We aanvaarden elk individu en elk gezin in hun eigenheid, onafhankelijk van filosofische of ideologische overtuiging en met respect voor diversiteit. We zien de kracht van dialoog.

Betrokkenheid

We gaan verbinding aan met mensen door mee te leven, denken en voelen. We gaan verder dan het strikt noodzakelijke.

Empowerend

In elke persoon schuilt een grote kracht. We bouwen hierop verder, versterken die en komen samen in beweging om tot oplossingen te komen.

Kwaliteit

We werken in vertrouwelijkheid en discretie. We durven onszelf in vraag stellen en leren uit ervaringen. We voorzien een doeltreffende en steeds vernieuwende ondersteuning voor alle mensen in De Sloep.

bottom of page